× ABONNEREN

Angst voor behandeling van kinderen

Kindertandheelkunde

Door op 05-03-2021
  • Reacties (0)

Het doel van het onderzoek was de angst bij tandheelkundestudenten te meten tijdens de eerste behandeling van kinderen. Het onderzoek vond plaats in Polen bij 84 derdejaars tandheelkundestudenten (63 vrouwen en 21 mannen), in de leeftijd van 22-28 jaar. De deelname aan het onderzoek was anoniem en vrijwillig. Het klinische onderdeel betrof de uitvoering van eenvoudige profylactische of therapeutische behandelingen. De onderzoekers gebruikten voor de angstmeting bij de studenten tandheelkunde de State-Trait Anxiety Inventory met een vragenlijst die is samengesteld uit 2 schalen: de X-1-schaal om de angst die wordt opgeroepen door de toestand waarin iemand verkeert (SA) en de X-2-schaal om de angst als persoonsgebonden eigenschap te meten (TA).

De resultaten van het onderzoek lieten een hoge SA bij 51,19% en een hoge TA bij 32,14% van de studenten zien. Een laag niveau SA werd waargenomen bij 19,05% en een laag niveau van TA bij 41,67 % van de studenten. Zowel voor de gemeten SA als TA bleek het verschil tussen vrouwen en mannen niet significant te zijn. Het verband tussen de gemeten SA en TA was bij de onderzochte groep wel significant (p = 0,0001).

De voorbereiding van de studenten op het omgaan met stress als gevolg van de behandeling van patiënten lijkt volgens de auteurs belangrijk. Dergelijke programma's moeten worden uitgevoerd vóór de aanvang van de klinische lessen. De opgedane kennis zal volgens de auteurs zijn vruchten afwerpen in de verdere professionele carrière.

Conclusie. De resultaten laten zien dat het angstniveau van vrouwelijke en mannelijke tandheelkundestudenten tijdens het eerste practicum waarbij ze in aanraking komen met kinderen relatief hoog is. De invloed van het geslacht bleek hierbij geen significante rol te spelen.

Bron

Gerreth K, Chlapowska J, Lewicka-Panczak K, Sniatala R, Ekkert M, Borysewicz-Lewicka M. Self-evaluation of anxiety in dental students. Biomed Res Int 2019; 2019: 6436750.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog