× ABONNEREN

Angst voor een tandheelkundige behandeling bij kinderen

In dit onderzoek is nagegaan of angst voor een tandheelkundige behandeling bij kinderen samenhangt met enerzijds een al opgedane (aversieve) ervaring met lokale injectie van een anestheticum en anderzijds het psychisch functioneren. Tevens is gekeken of deze factoren een rol spelen bij het angstgedrag voorafgaand aan en tijdens een lokale injectie van een anestheticum. Aan dit onderzoek namen 128 kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar deel. Met behulp van video-opnamen werd het angstgedrag voorafgaand aan en tijdens het geven van lokale anesthesie gemeten en gescoord op de Venham-schaal. Tijdens de behandeling van een kind is aan 1 van diens ouders of verzorgers de vraag voorgelegd of het kind al eerder een lokale injectie van een anestheticum had gekregen (ervaring). De angst voor een tandheelkundige behandeling en het psychisch functioneren van de kinderen werd gemeten met respectievelijk de ouderversie van de ‘Dental Subscale’ van de ‘Children’s Fear Survey Schedule’ en de ‘Strengths and Difficulties Questionnaire’. Uit de resultaten bleek dat er een correlatie bestond tussen enerzijds angst voor een tandheelkundige behandeling en anderzijds het angstgedrag van de kinderen voorafgaand aan en tijdens de lokale injectie van een anestheticum en het psychisch functioneren van de kinderen. Daarnaast bleek dat kinderen met angst voor een tandheelkundige behandeling meer angstgedrag vertoonden voorafgaand aan en tijdens een lokale injectie van een anestheticum. Alleen bij kinderen die psychisch verminderd functioneerden bestond een significante samenhang tussen ervaring met lokale anesthesie en angstgedrag voorafgaand aan de lokale injectie van een anestheticum.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje