× ABONNEREN

ART of conventioneel?

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar het verschil in levensduur van tweevlaks-glasionomeercementrestauraties in het tijdelijk gebit, vervaardigd volgens de ART-methode en op conventionele wijze (geprepareerd met de boor). In 1999 werden in Bandung (Indonesi) ongeveer 200 ART- en 200 conventionele restauraties gemaakt in tijdelijke molaren. De restauraties werden na 1,5 maand, een half, 1, 2 en 3 jaar gevalueerd. In oktober 2002 vond de 3-jaarsevaluatie plaats. Uit de resultaten bleek dat na 3 jaar slechts 31% van de ART- tot 33,6% van de conventionele restauraties succesvol waren (geen significant verschil). Als behoud van het element tot de wisseling als criterium werd gehanteerd, dan nam het succespercentage toe tot ruim 53. Er was een significant verschil tussen de behandelaars

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje