× ABONNEREN

Associatie tussen periapicale radiolucenties en ischemische hartziekten

Algemene ziekteleer

Door op 08-09-2017

Van de bacterieflora in een door apicale parodontitis veroorzaakte botlaesie kan alleen Porphyromonas endodontalis vasculair endotheel en glad spierweefsel binnendringen. De doelstelling van het onderhavige onderzoek was de mogelijke associatie tussen periapicale radiolucenties en ischemische hartziekten aan te tonen.

In Helsinki namen 5.297 inwoners deel aan een onderzoek naar ischemische hartziekten waarbij een coronair angiogram werd gemaakt en een bloedmonster werd genomen voor de inventarisatie van ontstekingsindicatoren en immunoglobulinen tegen Porphyromonas endodontalis. Van deze onderzoeksgroep werd een naar geslacht gebalanceerde steekproef van 10% getrokken voor een oraal onderzoek naar aantal (carieuze) gebitselementen, slechte randaansluiting van restauraties, pocketdiepten, bloeding bij sonderen, pulpa-amputaties en wortelresten. De steekproef werd op grond van de bevindingen op de coronaire angiogrammen verdeeld in 123 participanten met minder dan 50% arteriestenose, 184 met minimaal 50% stabiele arteriestenose, 169 met acuut coronairsyndroom en 32 met coronairsyndroomachtige verschijnselen. Bij de 478 dentaten werd een subgingivaal bacteriemonster genomen om via laboratoriumonderzoek Porphyromonas endodontalis te kwantificeren. Tot slot werd van alle participanten een panoramische röntgenopname gemaakt om gebitselementen met een verbrede parodontaalspleet en/of een periapicale radiolucentie en/of verlies van parodontaal bot op te sporen.

Het percentage proefpersonen met minimaal 1gebitselement met een verbrede parodontaalspleet bedroeg 50,4 en met minimaal 1 gebitselement met een periapicale radiolucentie 22,8. Een statistisch significante correlatie bestond tussen het hebben van meer gebitselementen met een verbrede parodontaalspleet en/of een periapicale radiolucentie en de kwantiteit van Porphyromonas endodontalis subgingivaal en van immunoglobulinen G in het bloed. Een regressieanalyse met correctie voor covariabelen leerde dat het bezit van minimaal 1 gebitselement met een verbrede parodontaalspleet was gerelateerd aan minimaal 50% stabiele stenose van de coronaire arteriën. Ook was het bezit van minimaal 1 gebitselement met een periapicale radiolucentie, vooral als hieraan geen endodontische behandeling was uitgevoerd, gerelateerd aan acuut coronairsyndroom.

De associatie tussen periapicale radiolucenties en ischemische hartziekten, vooral acuut coronairsyndroom, is hiermee duidelijk aangetoond.

Bron

  • Liljestrand JM, Mäntylä P, Paju S, et al. Association of endodontic lesions with coronary artery disease. J Dent Res 2016; 95: 1358-1365.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 459-460

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje