× ABONNEREN

Associatie tussen slaapbruxisme en falen volledig keramische restauraties

Restauratieve tandheelkunde

Door op 07-09-2018

In dit onderzoek staat de vraag centraal of bij patiënten met verhoogde occlusale activiteit, zoals bij slaapbruxisme, keramische restauraties sterk genoeg zijn voor duurzame functie. Daarvoor werd een systematic review en meta-analyse uitgevoerd.

Observationele en klinische onderzoeken waarin werd gekeken naar zowel korte- als langetermijnoverleving van keramische restauraties bij patiënten met slaapbruxisme werden geselecteerd. Slaapbruxisme moest gediagnosticeerd zijn aan de hand van een vragenlijst, klinische evaluatie of polysomnografie. Het risico op bias werd geanalyseerd met behulp van een checklist.

Acht artikelen werden geïncludeerd voor kwalitatieve analyse en 5 artikelen voor de meta-analyse. Van 3 onderzoeken werd het risico op bias als gemiddeld en van 5 studies als hoog risico gewaardeerd. De klinische en methodologische heterogeniteit was hoog. Verhoogde hazard ratio (HR = 7,74; 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) = 2,50 tot 23,95) en odds ratio (OR = 2,52; 95% CI = 1,24 tot 5,12) werden alleen waargenomen bij keramische schildjes in het front. Uit de beperkte gegevens van de meta-analyse kon geen eenduidig antwoord worden geformuleerd op de vraag of er een associatie was tussen slaapbruxisme en het falen van volledig keramische restauraties (OR = 1,10; 95% CI = 0,43 tot 2,8). In 5 artikelen werd het gebruik van een splint toegepast en dit leek een gunstige invloed te hebben op het reduceren van occlusale krachten.

Conclusie. Er kon geen associatie tussen slaapbruxisme en het falen van volledig keramische restauraties worden aangetoond. Alleen bij schildjes in het front leek er een hoger risico te zijn op falen.

Bron

de Souza Melo G, Batistella EÂ, Bertazzo-Silveira E, et al. Association of sleep bruxism with ceramic restoration failure: A systematic review and meta-analysis. J Prosthet Dent 2017, epub ahead of print.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje