× ABONNEREN

Autismevriendelijke tandheelkundige zorg

 • Inleiding
 • Kenmerken van ASS
 • Etiologie en diagnose
 • Behandeling
 • Beschouwing
 • Tot slot
 • Literatuur

Samenvatting

De Autisme Spectrum Stoornis komt voor bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Binnen de patiëntengroep met deze stoornis bestaat veel variatie in vaardigheden, intelligentie en behandelbaarheid. Desondanks is er duidelijk een gemene deler; mensen met de Autisme Spectrum Stoornis hebben veelal moeite met sociale interacties, communicatie en vertonen ook typische patronen van gedrag. Er kunnen zich daardoor problemen voordoen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling en het reageren op sensorische prikkels. Ook mondzorgverleners worden geconfronteerd met patiënten met de Autisme Spectrum Stoornis. De mondzorg aan deze patiënten kan fors worden verbeterd, aangezien negatieve ervaringen en tandartsangst op dit moment veel voorkomend zijn.

Auteursinformatie

 • L.S. Kind, M.C.M. van Gemert-Schriks, J.H. Elhorst
 • Uit de afdeling Pedodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 14 augustus 2015
 • Adres: mw. L.S. Kind, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • l.s.kind@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje