× ABONNEREN

Barrières bij (kwetsbare) ouderen voor bezoek tandartspraktijk; griepprikmomentum als vindplaats

Door op 10-01-2023
 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Statistische analyses
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusies
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Met het toenemen van de leeftijd neemt het aandeel ouderen dat een tandheelkundige praktijk bezoekt af. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoeverre kwetsbaarheid en/of status van het gebit samenhangen met het bezoeken van een tandheelkundige praktijk en welke barrières oudere (kwetsbare) mensen daarbij ervaren. Er werd een vragenlijst uitgedeeld onder personen die in aanmerking kwamen voor de griepprik in Winschoten. In totaal vulden 1.027 60-plussers de vragenlijst in. Van hen bezocht 60-80% recent een tandheelkundige praktijk afhankelijk van kwetsbaarheid. De status van het gebit was de doorslaggevende factor voor het niet-bezoeken van een tandheelkundige praktijk waarbij edentaten vaker niet naar de praktijk gingen dan (partieel) dentate personen. Genoemde belemmeringen voor het bezoeken van een praktijk hadden betrekking op het maken van een afspraak, de kosten en/of de verleende dienstverlening. De griepprik lijkt een interessant momentum als vindplaats voor ouderen die geen tandheelkundige praktijk (meer) bezoeken.

Auteursinformatie

 • A.A. Schuller1, 2, A.R. Hoeksema3
 • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van hetUniversitair Medisch Centrum Groningen (CTM-UMCG) in Groningen, 2TNO Child Health in Leiden en 3Mondzorgcentrum Winschoten
 • Datum van acceptatie: 21 november 2022
 • Adres: mw. dr. A.A. Schuller, CTM-UMCG, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • annemarie.schuller@tno.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje