× ABONNEREN

Behandeling van angstige volwassenen in de algemene praktijk: richtlijnen voor behandeling van milde angst

Door op 01-02-2004
In dit artikel wordt een poging gedaan – op basis van de momenteel beschikbare kennis en ervaring op dit terrein – een aantal strategieën te formuleren voor de behandeling van patiënten met angst voor tandheelkundige ingrepen. Geconcludeerd wordt dat volwassenen met een milde vorm van angst doorgaans goed door de huistandarts kunnen worden geholpen. Een behoedzame behandelaanpak waarbij het toepassen van een op angstreductie gerichte behandelstijl, specifi eke farmacologische ondersteuning en het de patiënt leren angsten te beheersen centraal staan, kan voorkomen dat de gebitstoestand verdere schade oploopt als gevolg van het uitstel- en vermijdingsgedrag van de patiënt.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje