× ABONNEREN

Behandeling van diepe gecaviteerde dentinelaesies

Cariologie

Door op 02-03-2018

Het komt veelvuldig voor dat een caviteit het pulpale deel van het dentine bereikt. De restauratieve behandeling bestaat meestal uit het verwijderen van al het carieuze weefsel (groep A) of alleen het verwijderen van het zacht carieuze weefsel in de eerste zitting om daarna, in het besproken onderzoek na 8-12 weken, de tijdelijk restauratie te heropenen en al het carieuze weefsel te verwijderen. Dit is de zogenoemde step-wisemethode (groep B). Dit onderzoek had tot doel de overleving van beide groepen na 5 jaar te vergelijken.

De uitkomstmaat was de vitaliteit van de pulpa en de aanwezigheid van pijn en radiolucentie aan de apex. In totaal werden 121 en 118 gebitselementen met een diepe dentinelaesie in evenzovele volwassenen behandeld door respectievelijk al het carieuze weefsel te verwijderen en de step-wisemethode. Vergeleken met de 5-jaarsoverleving van 46,3% voor groep A was de overleving van groep B (60,2%) significant hoger (p = 0,03). De voornaamste faalreden was pulpa-exponatie: 35,5% in groep A en 21,2% in groep B (p = 0,014).

Conclusie. Dit onderzoek laat zien dat de step-wise methode een hogere prognose tot behoud van een gebitselement heeft dan het verwijderen van al het aanwezige carieuze weefsel in 1 zitting.

Bron

Bjørndal L, Fransson H, Bruun G, Markvart M, Kjældgaard M, Näsman P, Hedenbjörk-Lager A, Dige I, Thordrup M. Randomized clinical trials on deep carious lesions: 5-year follow-up. J Dent Res 2017; 96: 747-753.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje