× ABONNEREN

Behandeling van door trauma donkerverkeurde tijdelijke incisieven

Kindertandheelkunde

Door op 06-12-2019
  • Bron
  • Reacties (0)

Verkleuring van incisieven in de tijdelijke dentitie is een veel voorkomend symptoom als gevolg van een trauma. Coronale verkleuring kan vroegtijdig en beter worden waargenomen door transilluminatie: een lichtbron gericht op het labiale vlak en inspectie van het palatinale vlak met een mondspiegel.

In het algemeen duidt een roze verkleuring op een bloeding of een interne resorptie en een gele verkleuring op obliteratie van het kanaal of calcificatie. Een donkere verkleuring wordt het meest waargenomen na een trauma en roept vaak discussie op met betrekking tot de interpretatie van de diagnose en de juiste behandeling. De donkere verkleuring treedt meestal op 10-14 dagen na het incident. Er is een brede range van verkleuring van licht bruin tot grijs en uiteindelijk tot zwart. Er bestaat geen verband tussen de aard van de verkleuring en de pathologie van de pulpa. Uit onderzoek is gebleken dat de pigmenten die de verkleuring veroorzaken niet tot in het dentine doordringen.

Hoewel onderzoek aantoont dat 98% van de donker verkleurde incisieven necrotisch is, leidt dat niet automatisch tot ontstekingsverschijnselen. Er kan sprake zijn van een steriele ontsteking of van een infectie door weinig virulente micro-organismen.

Er werden 97 donker verkleurde tijdelijke incisieven zonder overige klinische symptomen of röntgenologische afwijkingen bij 73 kinderen (46 jongens en 27 meisjes) 12-75 maanden (gemiddeld 36 maanden) gemonitord. In totaal werden 28 tijdelijke incisieven gemiddeld 42 maanden gemonitord tot de exfoliatie. Bij 47 (48%) tijdelijke incisieven bleef de donkere verkleuring bestaan. Hiervan gaven 20 (43%) aanleiding tot een kanaalbehandeling of extractie vanwege een fistel of een zwelling. De overige donkerverkleurde incisieven vertoonden geen symptomen tot aan het eind van het monitortraject. Uit vervolgonderzoek bleek dat de resultaten van de donkerverkleurde tijdelijke incisieven die uitsluitend gemonitord waren niet significant verschilden van de resultaten van de donkerverkleurde tijdelijke incisieven die een kanaalbehandeling hadden ondergaan. In beide groepen werd geen risico voor de opvolgers waargenomen.

Conclusie. Donkere verkleuring van tijdelijke incisieven als gevolg van een trauma wijst op een necrotische pulpa. De betreffende tijdelijke incisieven kunnen worden gemonitord zolang er geen klinische of röntgenologische afwijkingen worden gevonden. Indien dat wel het geval is, dient een kanaalbehandeling of extractie plaats te vinden.

Bron

Holan G. Pulp aspects of traumatic dental injuries in primary incisors: dark coronal discoloration. Dent Traumatol 2019; 23 mei [Epub ahead of print].

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 december 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 12 - december 2019; 703

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog