× ABONNEREN

Behandeling van een gefractureerd endodontisch instrument in het wortelkanaal

Door op 04-12-2015
 • Inleiding
 • Gegeven en anamnese
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Beschouwing
 • Discussie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Bij een 53-jarige vrouw met aanhoudende pijn aan gebitselement 36 werd de diagnose parodontitis apicalis met een gefractureerd endodontisch instrument in het wortelkanaal gesteld. Er zijn verschillende behandelopties om een corpus alienum in een wortel­kanaal te benaderen. Besloten werd het gebitselement endodontisch te behandelen, waarbij het gesepareerde fragment in situ werd gelaten. Deze behandelkeuze kwam tot stand op basis van kennis van de oorspronkelijke diagnose en de succespercentages van de verschillende behandelopties zoals beschreven in de onderzoeksliteratuur, afgewogen tegen mogelijke risico’s en het effect daarvan op de prognose. Hieruit volgde dat het gebruik van een operatiemicroscoop de kans op een succesvolle uitkomst verhoogt. Wanneer een instrument in situ wordt gelaten, zoals in deze casus, verslechtert de prognose niet significant. De aanwezigheid van preoperatieve periapicale pathologie is daarentegen een klinisch significante prognostische indicator.

Auteursinformatie

 • M. Schipper1, L.B. Peters2
 • Uit 1de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en 2het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde
 • Datum van acceptatie: 27 januari 2015
 • Adres: mw. M. Schipper, De Brink 102, 9723 AM Groningen
 • marije.schipper@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje