× ABONNEREN

Behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom

Door op 01-02-2009

Het obstructief slaapapneusyndroom wordt gekenmerkt door intensief snurken en herhaaldelijk optredende volledige of gedeeltelijke obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap. Dit kan gepaard gaan met ernstige zuurstofdesaturaties van het bloed en resulteren in cardiovasculaire complicaties, overmatige slaperigheid overdag met een verhoogde kans op verkeersongevallen en verminderde werkprestaties tot gevolg. Behandeling met een mandibulair repositieapparaat lijkt adequaat te zijn. Wel dient men op langere termijn rekening te houden met eventuele dentale neveneffecten. Vaak wordt een mesiale verschuiving in de occlusie waargenomen. De neveneffecten zijn veelal mild van aard Een gedegen vervolgonderzoek is echter nodig om te kunnen objectiveren of de neveneffecten stabiel of progressief zijn. Het is daarom gewenst dat behandelingen met een mandibulair repositieapparaat worden uitgevoerd door een tandarts of tandarts-specialist met ervaring en expertise op dit gebied.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje