× ABONNEREN

Behandeling van orale lichen planus met hydroxychloroquine

Door op 05-06-2015

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Regulatorische T-cellen (‘regulatory T cells’; Tregs) zijn belangrijke mediatoren van ontstekings- en auto-immuunziekten. Het is de vraag of regulatorische T-cellen ook een rol spelen bij orale lichen planus. In het onderhavige onderzoek stond deze vraag centraal, tezamen met de vraag welke rol prednison en hydroxychloroquine kunnen spelen bij de bestrijding van regulatorische T-cellen.

Voor het onderzoek werden als experimentele groep 106 vrouwen en 44 mannen geselecteerd die orale lichen planus hadden, maar voor het overige gezond waren. Als naar geslacht en leeftijd gebalanceerde controlegroep fungeerden 61 vrouwen en 41 mannen die voor een licha­melijk onderzoek een medisch centrum bezochten en geen enkele waarneembare afwijking vertoonden. Bij beide groepen werd in een bloedmonster het percentage regulatorische T-cellen in het serum vastgesteld en dit werd ook histologisch gedaan in een biopt van het mondslijmvlies. Verder werd in bloedserum de concentratie van diverse immuunfactoren en aan regulatorische T-cellen gekoppelde genetische factoren bepaald. In de experimentele groep kregen aselect 73 personen gedurende 2 weken als medicatie prednison en 60 hydroxychloroquine, terwijl 17 personen medicatie weigerden. Na deze 2 weken werden nogmaals de percentages regulatorische T-cellen in een bloedmonster en een biopt van het mondslijmvlies bepaald.

Het percentage regulatorische T-cellen in zowel het bloedserum als het mondslijmvlies was in de experimentele groep statistisch significant groter dan in de controlegroep. Tevens waren in bloedserum de concentraties immuunfactoren en aan regulatorische T-cellen gekoppelde genetische factoren statistisch significant groter in de experimentele dan in de controlegroep. Na de medicatie bleek in het deel van de experimentele groep dat hydroxychloroquine hadgekregen het percentage regulatorische T-cellen in het bloedserum statistisch significant afgenomen, terwijl dit percentage in het deel van de experimentele groep dat prednison had gekregen nagenoeg ongewijzigd was.

De resultaten van dit onderzoek maken het waarschijnlijk dat regulatorische T-cellen een rol spelen in de immunopathogenese van orale lichen planus. Dit biedt een nieuw aangrijpingspunt voor de behandeling, onder andere door medicatie met hydroxychloroquine.

Bron

Zhu Y, Li J, Bai Y, et al. Hydroxychloroquine decreases the upregulated frequencies of Tregs in patients with oral lichen planus. Clin Oral Invest 2014; 18: 1903-1911.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 352

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje