× ABONNEREN

Behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson

  • Inleiding
  • Behandeling van motorische symptomen
  • Behandeling van niet-motorische symptomen
  • Toekomst
  • Literatuur

Samenvatting

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekte die zich manifesteert met karakteristieke motorische, maar ook met niet-motorische symptomen. De behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson bestaan uit medicamenten voor de motorische symptomen alsmede voor de niet-motorische symptomen als cognitieve achteruitgang, depressie, hallucinaties, wanen, obstipatie en kwijlen. Een aantal van deze medicamenten verkeren in de experimentele fase. Daarnaast kunnen lichaamsbeweging en fysieke oefeningen een gunstig effect hebben op zowel de motorische als de niet-motorische symptomen. Logopedisch zijn spraak- en sliktherapie mogelijk, terwijl cognitieve gedragstherapie depressie en angst onder controle kunnen brengen. Stimulering van diepgelegen hersengebieden is de enige chirurgische behandeling die actueel plaatsvindt. Toekomstige chirurgische mogelijkheden zijn gentherapie, (stam)celtherapie en toediening van groeifactoren. Wereldwijd wordt onderzoek verricht om de ziekte onder controle te krijgen. Soms worden verrassende ontdekkingen gedaan. Het blijft afwachten of genezing en/of preventie op termijn mogelijk worden.

Auteursinformatie

  • C. de Baat1,2,3, M.A.E. van Stiphout1, K.D. van Dijk4, H.W. Berendse4, M.C. Verhoeff5, F. Lobbezoo1,5
  • Uit 1de Stichting Mondzorg en Parkinson in Oegstgeest, 2Fresh Unieke Mondzorg in Woerden, 3de vakgroep Orale Functieleer van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen, 4de afdeling Neurologie van het VU medisch centrum in Amsterdam en 5de afdeling Orale Kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
  • Datum van acceptatie: 21 januari 2019
  • Adres: em. prof. dr. C. de Baat, Oudelandseweg 78, 2981 BV Ridderkerk
  • debaat_cees@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje