× ABONNEREN

Behandelingsprotocol voor craniomandibulaire dysfunctie 1

Deze verhandeling, die bestaat uit twee delen, beschrijft het behandelingsprotocol voor craniomandibulaire dysfunctie (CMD), dat de afdeling Orale Functieleer, sectie Craniomandibulaire Dysfunctie, van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam hanteert bij de behandeling van CMDpatiënten.Het eerste deel betreft de diagnostiek en begint met een korte beschrijving van de symptomen, de classificatie en de etiologie van CMD. Vervolgens wordt aan de hand van een gestructureerd onderzoeksprotocol besproken hoe tot de CMD-probleemstelling wordt gekomen en of de behandeling door de tandarts-algemeen practicus of beter door een tandarts-gnatholoog kan worden uitgevoerd. De differentiële diagnostiek van CMD wordt eveneens kort besproken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje