× ABONNEREN

Behandelingsresultaat clear aligners versus vaste apparatuur

Orthodontie

Door op 04-12-2020
  • Reacties (0)

Het gebruik van orthodontische aligners voor de behandeling van uiteenlopende malocclusies is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Er is echter nog steeds geen brede overeenstemming over de werkzaamheid van deze apparatuur en de eventuele nadelige effecten wanneer die vergeleken wordt met conventionele vaste orthodontische apparatuur.

Dit systematische literatuuronderzoek beoordeelde de werkzaamheid van aligners en volledig vaste apparatuur bij een uitgebreide orthodontische behandeling. In april 2019 werden 8 databases doorzocht op bruikbare gerandomiseerde of gematchte niet-gerandomiseerde onderzoeken. Selectie van het onderzoek, gegevensextractie en beoordeling van het risico op bias werden onafhankelijk in drievoud uitgevoerd. Meta-analyses met willekeurige effecten van gemiddelde verschillen of relatieve risico’s met hun 95% betrouwbaarheidsintervallen werden uitgevoerd, gevolgd door gevoeligheidsanalyses en de GRADE-analyse van de bewijskwaliteit. In totaal werden 11 onderzoeken (4 gerandomiseerd, 7 niet-gerandomiseerd) geïncludeerd waarin aligners met vaste orthodontische apparatuur werden vergeleken (887 patiënten; gemiddelde leeftijd 28,0 jaar; 33% man). De belangrijkste beperkingen bij de beoordeling ervan betroffen het risico van vertekening, inconsistentie en onnauwkeurigheid van de opgenomen onderzoeken.

Afb. 1. Zie het online excerpt voor de forest plot van de ABO variabelen uit 8 meta-analyses voor vergelijking klinische resultaten.

Conclusie. Met het momenteel bestaande klinisch bewijs uit deze onderzoeken bij voornamelijk volwassen patiënten met milde tot ernstige malocclusies die zijn behandeld met of zonder extracties, is orthodontische behandeling met aligners geassocieerd met slechtere behandelresultaten in vergelijking met behandelingen met vaste orthodontische apparatuur (afb. 1). De duur van de behandeling lijkt niet alleen door de gebruikte apparatuur te worden bepaald en patiënt- of behandelinggerelateerde factoren kunnen ook een rol spelen. Er werden geen significante verschillen gezien in behandelingsduur. Voor de beoordeling van mogelijk nadelige uitkomsten zoals wortelresorptie, proclinatie van onderincisieven en ontwikkeling van gingivale recessies zijn te weinig gegevens beschikbaar.

Bron

Papageorgiou SN, Koletsi D, Iliadi A, Peltomaki T, Eliades T. Treatment outcome with orthodontic aligners and fixed appliances: a systematic review with meta-analyses. Eur J Orthod 2020; 42: 331–343.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog