× ABONNEREN

Behandelopties bij partieële edentaten: effect op kwaliteit van leven

Door op 10-04-2015

Prothetische tandheelkunde

Oral Health Related to Quality of Life (OHRQoL) wordt steeds vaker gezien als uitkomstmaat om behandelalternatieven te vergelijken ten aanzien van subjectief succes. Het uitgebreidste en meest gevalideerde meetinstrument is daarvoor de vragenlijst Oral Health Impact Factor (OHIP). In dit onderzoek werd dat meetinstrument toegepast op een populatie behandelde partieel edentaten.

Tussen 2006 en 2008 werden 200 partieel edentate patiënten in de leeftijd van 30 tot 50 jaar behandeld. Inclusiecriteria waren 1 of meer ontbrekende gebitselementen in boven- en/of onderkaak. Veranderingen in de OHRQoL werden geregistreerd met de Russische versie van de OHIP-14-vragenlijst en wel voor aanvang van de behandeling en 6 weken en 6 maanden na de behandeling.

Er werden 45 patiënten behandeld met een uitneembare voorziening, 32 met een vaste constructie op natuurlijke gebitselementen, 57 met een implantaatgedragen vaste constructie en 66 met een uitneembare voorziening in combinatie met een vaste constructie. Na 6 weken werd in alle onderzoeksgroepen een significante, gunstige daling van OHIP-scores waargenomen, behalve bij de jongere patiënten in de groep met een uitneembare voorziening. Tussen de verschillende onderzoeksgroepen werden significante verschillen in OHRQoL gezien. Bij behandeling met een vaste constructie op natuurlijke gebitselementen en een implantaatgedragen vaste constructie was die vergelijkbaar, terwijl na behandeling met een uitneembare voorziening na 6 weken en 6 maanden minder progressie in OHRQoL waarneembaar was dan bij andere groepen.

Geconcludeerd kan worden dat de uitgevoerde behandelingen bij partieel edentate patiënten leiden tot significante verbetering van de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven. De minste verbetering werd gevonden na behandeling met een uitneembare voorziening. Afhankelijk van de leeftijd kan een zelfde tandheelkundige behandeling bij partieel edentate patiënten tot verschillende veranderingen in de OHRQoL leiden.

Bron

Swelem AA, Gurevich KG, Fabrikant EG, Hassan MH, Aqou S. Oral health-related quality of life in partially edentulous patients treated with removable, fixed, fixed-removable, and implant-supported prostheses. Int J Prosthodont 2014; 27: 338-347.

Informatie

Auteur(s) M.S. Cune
A.S. Palper
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 228

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje