× ABONNEREN

Behandelstrategieën voor patiënten met pathologische angst

Door op 01-03-2005
Behandeling van patiënten met extreme, pathologische vormen van angst voor tandheelkundige ingrepen vergt specifieke deskundigheid. In dit artikel wordt een poging gedaan met de beschikbare kennis een aantal strategieën te formuleren die zijn gericht op de aanpak van angstgevoelens bij deze patiëntencategorie. Gesteld wordt dat op basis van de in de diagnostiekfase verzamelde informatie drie typen probleemsituaties kunnen worden onderscheiden: 1. een fobie voor specifieke tandheelkundige situaties; en/of 2. een acute behandelnoodzaak of een zeer grote behandelachterstand; en/of 3. belemmerende psychiatrische symptomen. De auteurs gaan in op deze probleemsituaties en bespreken de meest voor de hand liggende behandelopties.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje