× ABONNEREN

Beïnvloedt tandheelkundige apparatuur de werking van een ICD?

Door op 08-02-2022
  • Achtergrond van de vraagstelling
  • Antwoord uit de literatuur
  • Discussie
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Bij patiënten met een hoog risico op ventrikeltachycardie en ventrikelfibrilleren wordt vaak een implanteerbare cardiale defibrillator geplaatst. Deze is potentieel gevoelig voor elektromagnetische interferentie door tandheelkundige apparatuur. In de periode 2000 tot 2020 werd dit onderzocht in 7 in vitro-onderzoeken en 4 in vivo-onderzoeken. De meeste tandheelkundige apparatuur lijkt routinematig veilig te kunnen worden toegepast bij patiënten met een ICD. Terughoudendheid lijkt echter gepast bij het gebruik van piëzo-elektrische en magnetorestrictieve scalers, aangezien sommige tot 20 à 45 centimeter afstand elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken. Toepassing van een elektrotoom lijkt gecontra-indiceerd bij dragers van een implanteerbare cardiale defibrillator.

Auteursinformatie

  • H.S. Brand
  • Uit de sectie Orale Biochemie van het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
  • Datum van acceptatie: 5 oktober 2021
  • Adres: dr. H.S. Brand, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam.
  • h.brand@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje