× ABONNEREN

Beoordeling van dikte van peri-implantaire mucosa voor screenen op peri-implantitis

Implantologie

Door op 09-12-2016

In het algemeen zijn pocketdiepte en bloeding na sonderen de belangrijkste indices om de parodontale situatie rond een implantaat te evalueren. De dikte van de mucosa speelt echter mogelijk ook een rol in de diagnostiek. Het doel van dit onderzoek was om op een simpele manier de dikte van de peri-implantaire mucosa rond implantaten op verschillende plaatsen in de mond te bepalen.

De metingen werden uitgevoerd op 70 geosseointegreerde implantaten bij 35 patiënten. Alle implantaten waren geplaatst op botniveau, zonder dat een botaugmentatie nodig was. Na 3 maanden werden de implantaten vrijgelegd en werden genezingsopbouwen geplaatst. Metingen werden verricht aan het gipsmodel en op de röntgenopname. De som van de afstand van het bot tot de grens tussen implantaat en opbouw en van deze grens tot intraoraal gold als de mucosale dikte.

De gemiddelde dikte van de peri-implantaire mucosa bedroeg 3,6 ± 1,4 mm. Rond implantaten voorin en achterin de bovenkaak en achterin de onderkaak verschilde de gemiddelde dikte van de peri-implantaire mucosa significant van elkaar (respectievelijk 4,25, 3,75 en 3,0 mm). Ook de mesiale en distale waarde van deze implantaten verschilden van elkaar, vooral bij de implantaten die achterin de bovenkaak waren geplaatst. Er was dus veel spreiding tussen en binnen individuen. Dat bemoeilijkte de diagnose van peri-implantitis aanmerkelijk en daarom kon ook het resultaat van de behandeling ervan lastig betrouwbaar worden vastgesteld.

Bron

Fuchigami K, Munakata M, Kitazume T, Tachikawa N, Kasugai S, Kuroda S. A diversity of peri-implant mucosal thickness by site. Clin Oral Implants Res 2016; Feb 10: Epub ahead of print.

Informatie

Auteur(s) M.S. Cune
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 622-623

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje