× ABONNEREN

Bepalende factoren bij de tandheelkundige behandeling bij kinderen met ASS

Kindertandheelkunde

Door op 07-09-2018

Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is de mogelijkheid om mee te werken bij een tandheelkundige behandeling vaak lastig. Uit onderzoek is gebleken dat bij deze kinderen verschillende trainingsprogramma’s, bijvoorbeeld met pictogrammen, positieve invloed hebben op hun ontwikkeling en functioneren.

In het onderhavig onderzoek was het doel het coöperatieniveau van de kinderen van 3 tot 18 jaar oud met ASS bij de tandarts in kaart te brengen en te beoordelen welke factoren van invloed zijn op een betere medewerking.

Data werden verkregen aan de hand van verslagen van tandheelkundige behandeling met daarbij de beoordeling van de coöperatie tijdens de behandeling aan de hand van de Frankl gedragsbeoordelingsschaal. Ouders vulden een vragenlijst in.

In totaal deden 95 kinderen in de leeftijd 8,7 ± 3,9 jaar mee, (82 man,13 vrouw). Leeftijd, gedrag voor aanvang van tandheelkundige behandeling, proprioceptie, tactiele afweer, opleiding, het vermogen tot verbale communicatie en het opvolgen van instructies waren significant gerelateerd aan de medewerking aan de behandeling, naast tandenpoetsen een toilettraining. Kinderen in de leeftijd 11 tot 18 jaar waren 11 keer beter behandelbaar dan kinderen van 3 tot 7 jaar (OR = 11,51, p = 0,004). Kinderen met speciale trainingsprogramma’s waren 13 keer beter behandelbaar dan kinderen zonder extra coaching (OR = 12,7, p = 0,014). Kinderen die positief gedrag vertoonden voorafgaande aan de behandeling waren 15 keer beter behandelbaar dan die met negatief gedrag (OR = 15,26 p < 0,001).

Conclusie. Kinderen met ASS vertonen een betere coöperatie bij tandheelkundige behandeling wanneer zij een speciaal trainingsprogramma hadden gekregen en positief gedrag vertoonden voorafgaande aan de tandheelkundige behandeling.

Afgaande op de resultaten van het onderzoek doen zorgverleners er verstandig aan inzicht te krijgen in de gemoedstoestand van de kinderen met ASS alvorens deze tandheelkundig te behandelen. Extra coaching kan bijdragen aan een betere coöperatie van deze kinderen bij tandheelkundige zorg.

Bron

Dangulavanich W, Limsomwong P, Mitrakul K, et al. Factors associated with cooperative levels of Autism Spectrum Disorder children during dental treatments. Eur J Paediatr Dent 2017; 18: 231-236.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 482

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje