× ABONNEREN

Beperkingen van orofaciale functies na een CVA

Gerodontologie

Door op 08-07-2016

Een cerebrovasculair accident (CVA) kan beperkingen van de orofaciale functies tot gevolg hebben en deze kunnen het welbevinden aantasten. Om uit te vinden welke objectieve en subjectieve beperkingen van de orofaciale functies een CVA kan veroorzaken, werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd.

In 3 elektronische literatuurbestanden werd gezocht naar relevante Engelstalige artikelen over observatieonderzoeken. Er werden 2 series trefwoorden gebruikt, 1 over functionele aspecten van mondgezondheid en 1 over CVA. Artikelen die onderzoeken rapporteerden over de faryngeale aspecten van dysfagie, voedselinname en elektromyografie van de kauwspieren werden geëxcludeerd omdat deze te weinig variabelen bevatten die rechtstreeks met de orofaciale hoofdfuncties te maken hebben. Controle van de methodologische kwaliteit, uitgedrukt in externe en interne validiteit, werd uitgevoerd met behulp van de criteria van de Methodological Evaluation of Observational Research (MORE). De selectieprocedure werd uitgevoerd door 2 onderzoekers en bij uitblijven van consensus was het oordeel van een derde onderzoeker beslissend. Met behulp van een gestructureerde vragenlijst werden uit de geïncludeerde artikelen relevante gegevens opgediept over onderzoeksontwerp, aantal proefpersonen, uitkomstvariabelen, vervolgperiode en belangrijkste conclusies.

In eerste instantie werden 5.227 artikelen gevonden, maar slechts 18 daarvan kwamen door de selectieprocedure. De onderzochte onderwerpen in deze 18 artikelen waren: kauwkracht, lipkracht, speekselsecretie, tongdruk tegen het palatum durum, kauwprestatie, orale stereognosie en mobiliteit, en subjectieve beperkingen. Na bestudering van deze artikelen kon samenvattend worden gesteld dat mensen die met de objectieve gevolgen van een CVA te kampen hadden minder lipkracht, een kleinere speekselsecretiesnelheid en een mindere kauwprestatie vertoonden dan gezonde mensen. Verder bleek uit 1 onderzoek dat de gerapporteerde objectieve gevolgen langdurig aanwezig bleven met een minieme kans op spontaan herstel. Over subjectieve beperkingen konden geen conclusies worden getrokken omdat de onderzoeksontwerpen en de gebruikte vragenlijsten teveel verschilden.

Nu bekend is welke objectieve beperkingen van de orofaciale functies een CVA kan veroorzaken, kan de aandacht worden gericht op orale revalidatie als integraal onderdeel van de totale revalidatie.

Bron

  • Dai R, Lam OLT, Lo ECM, Li LSW, Wen Y, McGrath C. Orofacial functional impairments among patients following stroke: a systematic review. Oral Dis 2015; 21: 836-849.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje