× ABONNEREN

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 15. Preventie van coronale lekkage door onderlaagcement

Eén van de oorzaken van het mislukken van een wortelkanaalbehandeling is het optreden van coronale lekkage. Ter voorkoming lijkt een goed sluitende coronale restauratie onontbeerlijk. Het effect van 2 typen onderlaagcement aangebracht als coronale barrière op een gevuld wortelkanaal, is in de tijd onderzocht. Er werden 50 geëxtraheerde menselijke cuspidaten geprepareerd en gevuld met guttapercha met een op voorhand kwantificeerbare lekkage. In 2 groepen van 20 cuspidaten werd 1 van de 2 typen onderlaagcement aangebracht. Na aanbrengen van de onderlaagcementen werd 96 uur en 26 weken later de lekkage in de 2 groepen bepaald en vergeleken met de lekkage in 10 cuspidaten die als controlegroep fungeerden. Het aanbrengen van een coronale barrière op de ingang van een wortelkanaal na een wortelkanaalbehandeling gaf een significante reductie van de coronale lekkage. De lekkage werd in het verloop van de tijd steeds minder.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje