× ABONNEREN

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 3. Hypermobiliteit van het kaakgewricht en de positie van het caput mandibulae bij maximale mondopening

Hypermobiliteit van het kaakgewricht is klinisch alleen waarneembaar via knappende geluiden en schokkend uitgevoerde bewegingen van de mandibula. Deze symptomen zouden het gevolg zijn van een dislocatie van het caput mandibulae voorbij de eminentia articularis bij maximale mondopening. Doel van dit onderzoek was om te toetsen of bij maximale mondopening de positie van het caput mandibulae van een symptomatisch hypermobiel kaakgewricht afwijkt van die van een kaakgewricht zonder hypermobiliteit. Op basis van diagnostiek met opto-elektronische bewegingsregistraties werden 9 personen met een hypermobiel kaakgewricht en 9 controlepersonen geselecteerd. De positie van het caput mandibulae ten opzichte van de eminentia articularis bij maximale mondopening werd beoordeeld op ‘magnetic resonance imaging’-opnamen. Bij de experimentele groep bewoog het caput mandibulae voorbij de eminentia articularis, maar dit bleek ook het geval te zijn bij de helft van de controlegroep. Deze grote overlap tussen de 2 groepen suggereert dat alleen de condyluspositie niet verantwoordelijk is voor symptomatische hypermobiliteit van het kaakgewricht.Wellicht is symptomatische hypermobiliteit van het kaakgewricht pas klinisch waarneembaar in combinatie met een specifieke werkrichting van de kauwspieren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje