× ABONNEREN

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 7. Kauwfunctie bij patiënten met juveniele idiopathische artritis

In een pilotonderzoek werd de kauwfunctie van patiënten met juveniele idiopathische artritis onderzocht. Bij 5 volwassen proefpersonen werden de kauwefficiëntie en de maximale bijtkracht gemeten en vergeleken met gegevens van een gezonde controlegroep. De kauwefficiëntie van patiënten met juveniele idiopathische artritis blijkt statistisch significant kleiner te zijn dan die van een gezonde controlegroep. De maximale bijtkracht is binnen deze kleine groep niet statistisch significant kleiner. De resultaten van het vooronderzoek onderschrijven het vermoeden dat de kauwfunctie bij patiënten met juveniele idiopathische artritis is verminderd ten opzichte van een gezonde controlegroep. Geconcludeerd wordt dat een groter en breder opgezet onderzoek aangewezen is om de kauwfunctie van patiënten met juveniele idiopathische artritis beter in beeld te brengen, en om meer inzicht te krijgen over de gevolgen voor de kwaliteit van leven.

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties