× ABONNEREN

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde. Voorwoord

Door op 01-09-2006

Differentiatie is binnen het beroepsveld van de tandarts niet meer weg te denken. Er bestaan diverse postinitiële academische opleidingen aan de Nederlandse tandheelkundefaculteiten. Ze hebben in de regel een klinisch georiënteerd karakter,maar van kandidaten wordt eveneens een academische inbreng verwacht in de vorm van een wetenschappelijke bijdrage. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde heeft gemeend in de kolommen van het Tijdschrift aandacht te besteden aan de verschillende differentiatieopleidingen.Aan opleiders is ruimte geboden hun opleiding qua aard, omvang en inhoud te schetsen. Daarnaast wordt door een tandarts in opleiding of reeds gedifferentieerde tandarts een onderzoeksartikel over een onderwerp op het gebied van hun expertise, bijvoorbeeld in het verlengde van een tijdens de opleiding verricht onderzoek, gepresenteerd.De serie zal naar verwachting tot en met het augustusnummer in 2007 lopen en start in dit nummer met de visie van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. De redactie is de opleiders van de diverse differentiatieopleidingen en de overige auteurs dankbaar voor hun bijdragen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje