× ABONNEREN

Beroepsgebonden aandoeningen van het bewegingsapparaat

Door op 01-06-2002

In dit artikel wordt ingegaan op het vóórkomen van klachten, onder meer van de nek, de schouders, de bovenste extremiteiten, de polsen en de handen bij tandartsen en mondhygiënisten. Veel dagelijks voorkomende (belastende) houdingen worden beschreven, waarbij onderzoeksgegevens uit het preventieproject Sonde worden vermeld. De gegevens worden vergeleken met de recent ingevoerde NEN-ISO-norm 11226. Deze norm geeft een opsomming van de grenswaarden van statische werkhoudingen. Duidelijk wordt dat veel tandartsen dagelijks de grenswaarden overschrijden en in een overbelaste houding werken. Het artikel gaat verder in op de ingewikkelde verwevenheid en samenhang van allerlei op elkaar inwerkende factoren die bewust en vaak onbewust leiden tot statisch spiergebruik. Er kan sprake zijn van een stapelingseffect in multicausaal verband met mogelijke consequenties. Een verdere bewustwording binnen de beroepsgroep, conditioneren van jonge studenten naar een correcte werkhouding en ergonomisch verantwoorde apparatuur kunnen bijdrage tot een betere situatie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje