× ABONNEREN

Beschermt waterfluoridering nog tegen cariës?

Preventieve tandheelkunde

Door op 04-01-2019

Het bewijs voor de effectiviteit van waterfluoridering is geleverd door onderzoeken van voor 1975. Daarna is een veelvoud aan fluoridepreparaten op de markt verschenen waaronder fluoridetandpasta dat wijdverbreid is. De vraag die de onderzoekers zich stelden was: is waterfluoridering tegenwoordig nog wel effectief in het reduceren van de prevalentie en ernst van cariës?

Ze beantwoordden deze vraag aan de hand van gegevens uit een landelijk mondonderzoek (2012-2014) onder 10.599 5- tot 8-jarige en 14.095 9- tot 14-jarige Australiërs. De kinderen werden door 66 gekalibreerde tandheelkundigen klinisch onderzocht. Cariës werd gedefinieerd door het aanwezig zijn van een gecaviteerde dentinelaesie, een restauratie of een geëxtraheerd gebitselement in het tijdelijke (dmfs) of blijvende (DMFS) gebit. Door middel van een vragenlijst werd het percentage van levenslang blootgesteld zijn aan waterfluoridering berekend en ingedeeld in een categorie. Leeftijd, geslacht, huishoudinkomen, genoten onderwijs van de ouders en sociaaleconomische status waren de andere variabelen die in de multivariaat regressiemodellen werden opgenomen. De resultaten staan in tabel 1.

Tabel 1. Prevalentie en ernst van cariës van jeugdigen per percentage levenslang blootgesteld zijn aan gefluorideerd drinkwater na correctie voor invloed van andere variabelen.

Conclusie. Het onderzoek toonde aan dat kinderen van beide leeftijdsgroepen die hun leven lang water dronken dat gefluorideerd was, een significant lagere prevalentie en ernst van cariës hadden dan kinderen die geen gefluorideerd water hadden gedronken. Waterfluoridering blijkt onder omstandigheden nog steeds effectief te zijn.

Bron

Spencer AJ, Do LG, Ha DH. Contemporary evidence on the effectiveness of water fluoridation in the prevention of childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol 2018; 46: 407-415.

Informatie

Auteur(s) J.E.F.M. Frencken
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 januari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 1 - januari 2019; 46

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje