× ABONNEREN

Beschrijving van een populatie met ernstige oligodontie

Bij 116 patiënten met een non-syndromale vorm van oligodontie werd de dentitie gekarakteriseerd. Hiervoor werd gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘tooth agenesis code’, waarmee de verschillende patronen van ontbrekende gebitselementen met een uniek getal kunnen worden aangegeven. De presentatie van ernstige oligodontie bleek erg divers. Slechts 3 patronen kwamen bij deze 116 patiënten 2 keer voor. Per kwadrant beschouwd kwamen in de bovenkaak agenesie van beide premolaren en de laterale incisief enerzijds en agenesie van alle gebitselementen behalve de centrale incisief en de eerste molaar anderzijds het meest frequent voor. In de onderkaak kwam agenesie van de tweede of de beide premolaren het vaakst voor. De evaluatie van behandelingen en het formuleren van restauratieve standaarden voor de behandeling van patiënten met ernstige oligodontie zijn methodologische uitdagingen. Homogene, vergelijkbare subgroepen patiënten van enige grootte zijn moeilijk samen te stellen door de lage prevalentie van ernstige oligodontie en de diversiteit van agenesiepatronen bij beschouwing van de gehele mond.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje