× ABONNEREN

Bespreken en beoordelen van professioneel gedrag 1

Professionaliteit wordt opgevat als een kerncompetentie van tandartsen. Door de veranderingen in de zorgsector wordt het steeds belangrijker dat tandartsen hun handelen zichtbaar maken aan de samenleving. Het ‘afleggen van verantwoording’ is hiervoor een belangrijke vaardigheid. Om tandartsen op te leiden tot professionele zorgverleners die verantwoording kunnen afleggen over hun handelen, is in Groningen een onderwijsprogramma ontwikkeld dat de student de volgende professionele vaardigheden aanleert: 1. expliciteren; 2. concretiseren; 3. analyseren; 4. diagnosticeren; 5. generaliseren; en 6. leerpunten formuleren en hiermee experimenteren. Het onderwijsprogramma wordt onder leiding van een coach (meestal een praktiserende tandarts) door de hele studie heen in kleine groepen gegeven. Omdat professionaliteit een tweede-orde competentie is, wordt dit onderwijs geïntegreerd met andere studieonderdelen, bijvoorbeeld stages en werken in de (pre)kliniek. De professionaliteit van de student wordt getoetst.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje