× ABONNEREN

Beter kauwen met gebitsprothese door oefenen hardop lezen

Prothetische tandheelkunde

Door op 07-10-2016

Door met een volledige gebitsprothese hardop te lezen kan het kauwvermogen aanzienlijk verbeteren. Dit werd vastgesteld in een gerandomiseerd klinisch onderzoek in Guangzhou, China. Tweeënzestig patiënten die tussen de 1 en 12 maanden tandeloos waren, kregen hun eerste volledige gebitsprothese. Deze werd gemaakt volgens de gebruikelijke methode, met voorlopige en definitieve afdrukken en pijlpunt/facebowregistratie. De patiënten werden willekeurig verdeeld in 2 groepen, met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar.

De patiënten in de experimentele groep werd gevraagd om gedurende 4 weken 3 maal daags een krantenartikel van 600 woorden (Chinees) hardop te lezen. De leesduur werd geleidelijk verlengd van 5 minuten in de eerste week naar 20 minuten in de vierde week. De patiënten werd geadviseerd om de mondopening daarbij geleidelijk te vergroten. Na 2 en 4 weken werd de kauwefficiëntie beoordeeld aan de hand van de zeefmethode, waarbij werd gemeten hoe fijn 3 gram pinda’s werden gemalen met 20 kauwbewegingen. Ook de tevredenheid van de patiënt werd gemeten met behulp van een visuele analoge schaal (VAS).

Na 2 en na 4 weken had de ‘leesgroep’ een significant beter vermogen om te kauwen dan de ‘niet-leesgroep’ (tab.). De tevredenheid over het functioneren van de gebitsprothese was na 2 weken in beide groepen nog gelijk, maar na 4 weken hardop lezen versus niet-lezen gaven de patiënten uit de leesgroep een significante hogere waardering voor het kauwen en spreken en voor de stabiliteit van hun gebitsprothese. De waardering voor comfort en esthetiek was in beide groepen gelijk.

Tab. Kauwvermogen (% van het testvoedsel voldoende fijngekauwd) met gebitsprothese met en zonder oefenen met hardop lezen.

De onderzoekers concluderen dat het hardop lezen de mondmusculatuur dusdanig traint dat de gebitsprothese daarmee beter op zijn plaats kan worden gehouden. Tandartsen en tandprothetici kunnen de resultaten van een prothetische behandeling verbeteren door betreffende patiënten op deze manier te begeleiden.

Bron

Lang L, Ye XH, Li JY, Liao JK, Ye JT. The effect of reading aloud exercises for complete denture. Patients during the functional rehabilitation period. J Prosthod 2015 Sep 16. doi: 10.1111/jopr.12339.

Informatie

Auteur(s) A. van Luijk
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 oktober 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016; 498

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje