× ABONNEREN

Binding van orale bacteriën aan hechtmaterialen

Door op 04-03-2016

Algemene ziektenleer

In de tandheelkundige praktijk worden frequent wonden overhecht. Het aanbrengen van hechtmateriaal vormt echter een potentiële risicofactor voor de wondgenezing. Pathogene bacteriën kunnen zich aan het hechtmateriaal binden en een postoperatieve infectie veroorzaken. In een laboratoriumonderzoek werd daarom de binding van orale micro-organismen aan verschillende soorten hechtmateriaal vergeleken.

Er werden 4 verschillende soorten hechtmateriaal met een draaddikte van 3-0 onderzocht. Van de onderzochte hechtdraden waren er 2 niet-resorbeerbaar (nylon, Ethilon™ en zijde, Perma-Hand™). Daarnaast werden 2 oplosbare hechtdraden onderzocht: polyglactin 910 (Vicryl™) en polyglactin 910 met toevoeging van het bacteriedodend middel triclosan (Vicryl Plus™). Alle hechtdraden werden steriel in fragmenten van 1,5 cm gesneden en overgebracht naar plastic weefselkweekbakjes. Vervolgens werden aan elk kweekbakje 1,8 x 107 bacteriën toegevoegd: Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum of orale bacteriën uit speeksel van gezonde vrijwilligers. Na 5 dagen anaeroob kweken bij 37 °C was het aantal Prevotella intermedia op hechtdraden van nylon en polyglactin 910 plus triclosan significant lager dan op beide andere hechtdraden. Voor Fusobacterium nucleatum werd geen verschil waargenomen. De meest prominente verschillen werden waargenomen voor de speekselbacteriën. Deze werden het minst aangetroffen op nylon (0,34 x 105 bacteriën), gevolgd door polyglactin 910 plus triclosan (0,85 x 105) en polyglactin 910 en zijde (respectievelijk 1,49 x 105 en 1,9 x 105).

De onderzoekers opperen dat bacteriën moeilijker aan nylon hechten door de monofilament structuur van dit materiaal, en dat triclosan uit polyglactin 910 plus triclosan blijkbaar een langduringe werking heeft. Dit betekent volgens de onderzoekers dat deze 2 hechtmaterialen mogelijk een verlaagd risico op wondinfectie hebben. Bij de klinische toepassing van een hechtmateriaal spelen echter ook andere eigenschappen een belangrijke rol, zoals treksterkte, gemak waarmee het geknoopt kan worden en oplosbaarheid van het hechtmateriaal.

Bron

de Castro Costa Neto O, Lobo LA, Iorio NLP, de Fátima Carvalho Vasconcelos, Maia LC, Tannure PN, Antonio AG. Oral bacteria adherence to suture threads: an in vitro study. Oral Maxillofac Surg 2015; 19: 275-280.

Informatie

Auteur(s) H.S. Brand
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 159

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje