× ABONNEREN

Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak 1

Bisfosfonaten worden in het algemeen oraal of intraveneus toegediend. Oraal worden ze voornamelijk toegepast bij postmenopauzale osteoporose, bij door glucocorticoïden geïnduceerde osteoporose en bij de ziekte van Paget. Bij orale toediening wordt slechts ongeveer 1% geabsorbeerd uit de tractus digestivus. Met intraveneuze toediening worden hogere bloedspiegels bereikt. Bisfosfonaten worden intraveneus gebruikt bij hypercalciëmie, bij de ziekte van Kahler en bij botmetastasen van andere maligniteiten. Vooral bij intraveneuze toediening van de meer potente bisfosfonaten wordt een enkele keer osteonecrose van de onder- en/of de bovenkaak gezien. Deze osteonecrose wordt meestal door een invasieve orale behandeling geïnduceerd. De behandeling van bisfosfonaatgerelateerde botnecrose is uiterst lastig. Daarom wordt geadviseerd patiënten die deze middelen intraveneus gaan gebruiken preventief oraal te onderzoeken en zonodig vrij te maken van odontogene foci en andere ontstekingen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje