× ABONNEREN

Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak 2

Door op 01-10-2007

Van 6 patiënten is de diagnostiek en de behandeling van bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van het kaakbot beschreven. De laatste jaren worden bisfosfonaten steeds frequenter voorgeschreven. Het belangrijkste farmacologische effect ervan is de inhibitie van botresorptie, gemedieerd door een verminderde functie van osteoclasten. De osteonecrose kan zeer therapieresistent zijn en kan tot aanzienlijke morbiditeit leiden. Daarom dient voorafgaand aan de start van een behandeling met bisfosfonaten focusonderzoek en -eliminatie in de mond te worden verricht. Indien al enige tijd bisfosfonaten worden gebruikt, moet uiterste terughoudendheid worden betracht met invasieve behandelingen in de kaak. Indien een invasieve behandeling onvermijdelijk is, kan de kans op osteonecrose worden verminderd door het primair sluiten van de wonden, antibioticumprofylaxe en goede mondhygiëne met aanvullend gebruik van chloorhexidine. Ook het staken van roken is aan te bevelen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje