× ABONNEREN

Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak 3

De gepresenteerde casussen illustreren dat bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak lastig is te behandelen. Onlangs is een classificatie beschreven van bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van het kaakbot op basis van het klinische beeld. Aan de hand van deze classificatie kan de ernst van de osteonecrose worden beoordeeld en een behandelbeleid worden vastgesteld. De communis opinio is dat er zoveel mogelijk conservatief moet worden behandeld. Dit houdt in dat de behandeling moet zijn gericht op preventie van de uitbreiding van de osteonecrose door middel van antibiotica en desinfecterend mondspoelmiddelen. Eventueel kunnen scherpe botranden worden gladgemaakt. Uitgebreide chirurgische behandeling moet worden gereserveerd voor de zeldzame gevallen waarin de osteonecrose ernstige progressie vertoont.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje