× ABONNEREN

Bisfosfonaten belemmeren de genezing van ontstoken extractie-alveolen

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 07-12-2018

Het mechanisme van door bisfosfonaten geïnduceerde osteonecrose van de kaken is niet bekend. Opvallend is dat de osteonecrose vooral ontstaat na een bottrauma als gevolg van de extractie van een gebitselement. Te extraheren gebitselementen hebben meestal een ontstoken parodontium door parodontitis (apicalis). Het uitgevoerde dierexperiment had als hypothese dat bij medicatie met een parenteraal toegediend bisfosfonaat extractie-alveolen van gebitselementen met experimentele parodontitis symptomen van osteonecrose vertonen en vertraagd genezen.

Van 45 ratten kregen 23 in een week tijd 2 keer parenteraal 200 µg/kg zoledroninezuur. De controlegroep van 22 ratten kreeg op die momenten parenteraal een fysiologische zoutoplossing. In de experimentele groep kregen 11 en in de controlegroep 10 ratten een ligatuur rond de rechter maxillaire tweede molaar om parodontitis te induceren. Na 4 weken werd bij alle ratten maxillair radiologisch onderzoek verricht en op de dag daarna werden de rechter eerste en tweede maxillaire molaar geëxtraheerd. Vier weken later werden alle ratten gedood. Hun maxillae werden verwijderd en onderworpen aan radiologisch, histologisch en immunohistochemisch onderzoek. Om een idee te krijgen van de humane relevantie werden deze onderzoeksresultaten vergeleken met overeenkomstige gegevens van 2 patiënten die door bisfosfonaten geïnduceerde osteonecrose in de maxilla/mandibula hadden.

Alleen in de experimentele groep met geïnduceerde parodontitis bleek radiologisch dat de extractie-alveolen van de tweede molaren onvoldoende waren genezen. Histologisch werden ook alleen in deze groep ontsteking en osteonecrose van deze extractie-alveolen gevonden. Onvoldoende genezing van deze extractie-alveolen ging gepaard met een slecht georganiseerd weefselherstellend collageennetwerk, met afwezigheid van collageenvezels in necrotisch bot en met aanwezigheid van proteïnen die indicatief zijn voor weefselafbraak. Deze bevindingen kwamen sterk overeen met die van de humane weefsels.

Conclusie. Dentale ontstekingen en extractie van gebitselementen spelen een rol bij de pathogenese van door parenteraal toegediende bisfosfonaten geïnduceerde osteonecrose en medicatie met deze bisfosfonaten belemmert de genezing van extractie-alveolen.

Bron

Soundia A, Hadaya D, Esfandi N, et al. Zoledronate impairs socket healing after extraction of teeth with experimental periodontitis. J Dent Res 2018; 97: 312–320.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 december 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 12 - december 2018; 670-671

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje