× ABONNEREN

Borst- en flesvoeding als risicofactoren voor tandcariës

Kindertandheelkunde

Door op 09-12-2016

Dit literatuuronderzoek zocht een antwoord op de vraag: hebben kinderen die met de fles worden gevoed meer last van tandcariës in de melkdentitie dan kinderen die borstvoeding krijgen? Tot nu toe schort het aan bewijs voor een samenhang tussen het cariësrisico en de voedingswijze bij kinderen jonger dan 71 maanden. Het onderhavige literatuuronderzoek omvatte observationele, cross-sectionele, case-control- en cohortonderzoeken en richtte zich uitsluitend op borstvoeding versus flesvoeding als risicofactoren. Geïncludeerd werden onderzoeken waarin de diagnose van tandcariës was vastgesteld bij kinderen op basis van de criteria van de World Health Organization (WHO), het ICDAS-model voor de vaststelling en categorisatie van cariës, de Nyvad-criteria voor het diagnosticeren van cariës, 3 classificaties van aanwezige cariës (cariës, ernstige snel evoluerende zuigflescariës en cariës in incisieven) of de specifieke definitie voor de diagnose van tandcariës. De besproken voedingsmethoden moesten borstvoeding, flesvoeding of een mengeling van beide zijn. Uiteindelijk voldeden slechts 7 onderzoeken, waarvan 2 meta-analytische onderzoeken, aan de inclusiecriteria (5 cross-sectionele, 1 case-control- en 1 cohortonderzoek). De meta-analyse maakte duidelijk dat kinderen die borstvoeding kregen, significant minder aan cariës leden dan kinderen die met de fles werden gevoed, maar de uitkomsten hadden ook een paar beperkingen waarbij moet worden stilgestaan.

Allereerst werd de effectgrootte vastgesteld op basis van cross-sectionele onderzoeken, die het minst sterke bewijs leveren. Daarbij was er een risico van informatiebias door confounding factoren en uiteenlopende onderzoeksopzet. Verder was er enige statistische heterogeniteit, het aantal geïncludeerde onderzoeken was klein, en ook de onmogelijkheid om de inhoud van de fles aan te passen beperkten de generaliseerbaarheid van de bevindingen.

De auteurs concluderen dat borstvoeding een groter beschermend effect biedt tegen tandcariës dan flesvoeding. De duur van de borstvoeding werd echter niet vastgesteld in het literatuuronderzoek, maar de aanbevelingen van de WHO en UNICEF stellen ten aanzien hiervan: borstvoeding is de aangewezen voedingsmethode tot een leeftijd van 6 maanden, gevolgd door aanvullende borstvoeding tot de leeftijd van 2 jaar.

Vanwege al deze redenen en beperkingen zijn meer cohortonderzoeken nodig met vervolgonderzoek gedurende de kindertijd, geblindeerde gebitscontroles en controle op confounders.

Bron

Avila WM, Pordeus IA, Paiva SM, Martins CC. Breast and bottle feeding as risk factors for dental caries: A systematic review and meta-analysis. Plos One 2015; 10: e0142922.

Informatie

Auteur(s) M.M. Al Hothali
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 620

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje