× ABONNEREN

Botverankering in de orthodontie

In de orthodontie is het tot stand brengen van absolute verankering voor de opvang van reactiekrachten lange tijd problematisch geweest. Dit werd enerzijds veroorzaakt door de beperkingen van de beschikbare apparatuur, anderzijds door de afhankelijkheid van de medewerking van de patint. De introductie van botverankering heeft de traditionele denkwijze met betrekking tot verankering in de orthodontie drastisch gewijzigd. Terwijl de palatinale implantaten en onplants specifieke indicaties hebben, lijken botankers en botschroeven routinematige toepassing mogelijk te maken.De noodzakelijke gegevens voor een beter begrip van de biologische en biomechanische achtergrond van dit concept ontbreken nog. Ook zijn nog geen onderzoeken uitgevoerd bij grote groepen patinten waarin de effectiviteit van orthodontische botverankering is vergeleken met de traditionele verankering. Goed opgezette prospectieve klinische onderzoeken zijn vereist voor een op wetenschappelijk bewijs gefundeerd gebruik.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje