× ABONNEREN

Brekende etsbruggen

Door op 05-06-2015

Prothetische tandheelkunde

Om het falen van met glasvezel versterkte driedelige composietetsbruggen nader te onderzoeken werd de breeksterkte gemeten bij verschillende preparatievormen. Deze preparatievormen waren (afb.):

  • Groep A. Conventionele kroonpreparatie met rondom verwijdering van 1,2 mm glazuur, occlusale reductie van 2 mm en een 1 mm brede chamfer rondom.

Afb. De preparatievormen van groep A.

  • Groep B. Boxvormige preparatie met occlusale zwaluwstaart en approximale box. De occlusale zwaluwstaart was in molaren 4 mm (breedte) x 6 mm (lengte) x 2,5 mm (diepte) en in premolaren 4 mm (breedte) x 4 mm (lengte) x 2,5 mm (diepte). De approximale box was axiaal en verticaal 1 mm diep en 4 mm breed.

Afb. De preparatievormen van groep B.

  • Groep C. Als B, maar dan zonder approximale prepa­ratie.

 

Afb. De preparatievormen van groep C.

De driedelige etsbruggen (10 per groep) werden gemaakt van Adoro SR™ composiet met E-glass-vezels volgens het Vectris-systeem van Ivoclar. De binnenkanten van de etsbruggen werden gesilaniseerd (Monobond S™) en gecementeerd met behulp van dual-cure kunstharscement (RelyX ARC™). Na 24 uur in water bewaren werden de bruggen door een machine belast met een stalen pin van 3 mm diameter totdat er een hoorbare of zichtbare breuk optrad. De resultaten staan in de tabel.

Preparatievorm Minimum Maximum Gemiddelde ± sd p-waarde
A (klassieke omslijping) 734,06 919,14 820,00 ± 56,51 < 0,0001
B (occlusaal en approximaal) 459,36 637,79 536,94 ± 65,62  
C (alleen occlusale preparatie) 400,00 598,80 501,24 ± 66,71  

Tabel. Breeksterkte etsbruggen bij verschillende preparaties (N).

Aangezien de kauwkrachten in de zijdelingse delen tussen de 500 N en 800 N liggen, bleken de weefselsparende preparaties B en C ongeschikt. Alleen een glasvezelversterkte driedelige brug op klassieke kroonpreparaties was sterk genoeg. Nader onderzoek van de breukplekken leerde dat de flexibele glasvezels loskwamen van de stuggere composietmatrix. Mogelijk is de silanekoppeling tussen glasvezel en composiet het zwakke punt.Vanwege de geringere kauwkrachten in het front is daar de occlusaal-approximaalpreparatie meestal toereikend.

Bron

Kumar G, Jain V, Pandey RK, Gadwal M. Effect of different design preparations on the flexural and fracture strength of fiber-reinforced composite fixed partial dentures: an in vitro study. J Prosthodont 2015; 24; 57-63.

Informatie

Auteur(s) A. van Luijk
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 349-350

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje