× ABONNEREN

Breuksterkte van verschillende types directe en indirecte restauraties bij het functioneel herstel van endodontisch behandelde molaren

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

De breuksterkte van endodontisch behandelde molaren die met verschillende directe en indirecte materialen waren gerestaureerd, werd in vitro onderzocht. Er werden 105 ongerestaureerde, geëxtraheerde molaren endodontisch behandeld en gerandomiseerd in een controlegroep (alleen endodontische opening) en 6 experimentele groepen (n = 15) met restauraties van de volgende materialen: glasvezelversterkt composiet (GVC), microhybride composiet (C), microhybride composiet met glasvezelstift (G-C), volledige lithiumdisilicaatkroon (LDS), volledige lithiumdisilicaatkroon met glasvezelstift (G-LDS) en een endokroon (E). Proefstukken werden thermomechanisch verouderd en axiaal belast totdat breuk optrad. Gegevens werden geanalyseerd via variantieanalyse en de Tukey post hoc-test (α = 0,05). De breuksterkte werd significant beïnvloed door het type restauratie (p = 0,000). LDS had een significant hogere breuksterkte dan de controlegroep en GVC-, C en G-C. Groepen E, LDS en G-LDS verschilden niet statistisch van elkaar in breuksterkte. Dit gold ook E, G-LDS en alle composietgroepen. De glasvezelversterkte composietrestauratie resulteerde in aanzienlijk minder fatale breuken.

 

Auteursinformatie

 • M.C.F.M. de Kuijper1, M.M.M. Gresnigt1,2, M. van den Houten1, D. Haumahu1, U. Schepke1, M.S. Cune1,3,4
 • Uit 1de Expertisegroep Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen van de Universiteit Groningen/UMC Groningen/ Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) in Groningen, 2het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen, 3de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en 4de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein
 • Datum van acceptatie: 11 februari 2020
 • Adres: M.C.F.M. de Kuijper, CTM, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • m.c.f.m.de.kuijper@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje