× ABONNEREN

Bruxisme bij kinderen in relatie tot slaapgedrag

Door op 09-02-2018

Ouders van jonge kinderen merken regelmatig op dat hun kinderen knarsen in hun slaap. Over een relatie tussen nachtelijk bruxisme en slaapgedrag en vooral hun sociaaleconomische status is weinig bekend. Het doel van dit onderzoek was het slaapgedrag van de kinderen in relatie tot de mate van nachtelijk knarsen in kaart te brengen.

Ouders van 1.475 kinderen in de leeftijd 9,8 ± 1,6 jaar uit 3 verschillende sociale lagen van de bevolking vulden een vragenlijst in over slaappatronen van hun kind zoals bedtijd, ontwaken, aantal uren slaap en over slaapgewoonten zoals lichaamshouding, snurken, onrustig slapen, slaapwandelen, nachtmerries en zindelijkheid. Daarnaast scoorden ze het aantal keren per week dat de kinderen knarsten. De verschillen in slaapgedrag werden in relatie tot de sociaaleconomische status met behulp van de ANOVA- en Bonferroni- of de Kruskal-Wallis en Dunn post-hoc-tests beoordeeld.

Er werden geen verschillen gevonden in het slaapgedrag ’s nachts en overdag tussen de kinderen uit verschillende sociaaleconomische lagen in relatie tot bruxisme. Wel werd er een toename van bruxisme gerapporteerd bij kinderen met slaapstoornissen en parasomnia onafhankelijk van de sociaaleconomische status (Bonferroni post-hoc <0,001). De prevalentie van bruxisme 2 keer of vaker per week was 26%. De relatie tussen slaapgewoonten en de mate van bruxisme bleek voor iedere sociaaleconomische laag verschillend.

Uit het onderzoek naar slaapgewoonten blijkt dat ouders bij sommige slaapstoornissen en parasomnia nachtelijk bruxisme waarnemen. De invloed van de sociaaleconomische status op het slaapgedrag is daarbij niet relevant. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er meer specifiek onderzoek naar verschillen in slaapgedrag nodig is.

Conclusie. Bij volwassenen zijn slaapgedrag, sociodemografische en -economische status gerelateerd aan bruxisme. Bij kinderen is hiervoor echter nog geen sluitend bewijs gevonden. Wanneer zorgverleners te maken krijgen met kinderen met bruxisme kan onderzoek naar hun slaapgedrag en sociodemografische en -economische status bijdragen aan de diagnostiek.

Bron

Restrepo C, Manfredini D, Lobbezoo F. Sleep behaviors in children with different frequencies of parental-reported sleep bruxism. J Dent. 2017; 66: 83-90.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 februari 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 2 - februari 2018; 123

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje