× ABONNEREN

Burn-out en bevlogenheid bij kaakchirurgen

Het doel van dit onderzoek was het burn-outrisico en de rol daarbij van belastende werkomstandigheden onder Nederlandse kaakchirurgen te meten. Tevens werd nagegaan wat de mate van bevlogenheid in het werk was en welke stimulerende werkomstandigheden daarbij een rol speelden. Alle 179 bij de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde in Nederland geregistreerde, praktiserende kaakchirurgen ontvingen een vragenlijst waarmee burn-out, bevlogenheid plus belastende en stimulerende werkaspecten konden worden gemeten. Met een respons van 70% kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse kaakchirurg een relatief laag risico van burn-out en een hoge mate van bevlogenheid heeft. Belastende werkaspecten die verschillen in burn-outrisico verklaren zijn: ´Werkdruk en parktijkorganisatie´ en ´Gebrek aan variatie en perspectief´. Verschillen in mate van bevlogenheid werden daarentegen het best verklaard door ´Diversiteit van het beroep´ en ´Positief effect op patiënt´. Het is opmerkelijk dat alle belastende werkaspecten relatief lage, en alle stimulerende werkaspecten relatief hoge gemiddelde scores hebben.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje