× ABONNEREN

Calamiteit bij extractie van een kies

Een 15-jarige zwakbegaafde autistische jongen meldde zich bij zijn tandarts met pijn in het derde kwadrant. Bij onderzoek bleek dat gebitselement 37 hypermobiel was. Geen andere afwijkingen, zoals cariës en parodontale afbraak, waren waarneembaar. Vanwege de hevige pijn werd besloten tot extractie van het gebitselement. Direct na de extractie ontstond een zeer hevige bloeding die de tandarts deed besluiten het gebitselement onmiddellijk terug te plaatsen in zijn alveole, vergelijkbaar met het plaatsen van een kurk op een fles. Röntgenonderzoek leidde tot de diagnose intraossale arterioveneuze malformatie. Arterioveneuze malformaties kunnen door het ontstaan van grote bloedingen levensbedreigende situaties veroorzaken. De meest toegepaste behandeling is de combinatie van embolisatie en chirurgische verwijdering van de malformatie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje