× ABONNEREN

Cantilevers op implantaten: botverlies en complicaties

Door op 10-04-2015

Implantologie

Het toepassen van cantilevers zou het risico op overbelasting vergroten bij vaste implantaatgedragen prothetische constructies. Aangetoond is dat langere cantilevers tot meer spanningen leiden rond de implantaten en dit zou een grotere kans geven op biologische/prothetische complicaties en meer botverlies tot gevolg hebben. Het effect van cantilevers op marginaal botverlies en prothetische/biologische complicaties is tot nu toe niet bekend. Daarom werden met een systematisch literatuuronderzoek bevindingen hierover geïnventariseerd en bestudeerd.

Via PubMed werden 643 artikelen gevonden. Daarvan waren er 16 potentieel relevant en 4 van direct belang. Alle 4 de artikelen betroffen cohortonderzoeken met een follow-upperiode variërend van 3 tot 12 jaar. Het aantal patiënten varieerde van 21 tot 47 per onderzoek.

Meta-analyse van de 4 relevante artikelen wees uit dat het marginale botverlies bij implantaatgedragen cantilevers gemiddeld 0,72 mm bedroeg (0,49 tot 1,10 mm). Voor het vergelijken van prothetische constructies met en zonder cantilevers werden 2 artikelen geïncludeerd. Uit de meta-analyse bleek dat het verschil in marginaal botverlies niet significant was (p = 0,47). Van de gerapporteerde complicaties kwam porseleinbreuk het meeste voor, vooral in de controlegroep. Bij de groep met cantilevers kwam decementatie en het losraken van schroeven vaker voor.

Een eerder systematisch literatuuronderzoek heeft aangetoond dat er geen lagere succes- en overlevingspercentages waren voor cantilevers op implantaten vergeleken met bruggen zonder cantilever. Het onderhavige literatuuronderzoek bevestigt dit ook. Wel moet worden vermeld dat op 1 na alle onderzoeken meer dan 1 implantaat gebruikten voor het ondersteunen van de cantileverconstructie en dat is een beperking voor het generaliseren van de bevindingen.

Bron

Torrecillas-Martínez L, Monje A, Lin GH, Suarez F, Ortega-Oller I, Galindo-Moreno P, Wang HL. Effect of cantilevers for implant-supported prostheses on marginal bone loss and prosthetic complications: systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29: 1315-1321.

Informatie

Auteur(s) B. de Jong
M.S. Cune
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 231

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje