× ABONNEREN

Cardiologie en tandheelkunde

Binnen de cardiologie zijn het afgelopen decennium belangrijke ontwikkelingen geweest op (farmaco)therapeutisch gebied. De toepassing van farmaca gericht op intensieve remming van bloedplaatjesaggregatie na een percutane coronaire interventie met inbrengen van een stent heeft een grote vlucht genomen. Bij een bloedige tandheelkundige ingreep is bij patinten die een dergelijke interventie hebben ondergaan, het staken van cardiovasculair werkzame geneesmiddelen vaak niet wenselijk.Hetzelfde geldt ook voor het staken van orale antistolling bij patinten met een mechanische kunstklep. Staken van de bloedplaatjesaggregatieremmers of orale antistolling kan leiden tot een (recidief) trombo-embolische gebeurtenis. Er wordt geadviseerd vr een bloedige ingreep contact op te nemen met de arts van de trombosedienst over de streef-INR-waarde.De gebruikelijke endocarditisprofylaxe dient ook te worden toegepast. Ter voorkoming van plotse dood bij hartfalen en/of hartritmestoornissen dragen steeds meer patinten een implanteerbare cardiale defibrillator.Deze is ongevaarlijk voor behandelaars.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje