× ABONNEREN

Cardiovasculaire risico’s bij parodontitis

Door op 02-10-2015

Parodontologie

Voor de relatie tussen de aanwezigheid van parodontitis en het risico op het ontstaan van cardiovasculaire ziekten is in de afgelopen decennia voldoende bewijs geleverd. Onduidelijk is nog of cardiovasculaire ziekten ook frequenter optreden na het ontstaan van parodontitis.

In de Verenigde Staten loopt vanaf 1992 een intensief onderzoek naar cardiovasculaire ziekten onder gezonde vrouwen van 40 jaar en ouder die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Bij aanvang is aan de vrouwen gevraagd of ze parodontitis hadden. Vanaf dat moment is gedurende 11 jaar elk jaar gevraagd of ze nog steeds parodontitis hadden of het inmiddels hadden gekregen. Jaarlijks werd geregistreerd of ze waren gediagnosticeerd met of waren overleden aan een cardiovasculair incident, zoals myocardinfarct, cerebrovasculair accident of chirurgische coronaire revascularisatie. Deze gegevens werden verzameld via vragenlijsten, telefonische interviews, medische dossiers en het nationale overlijdensregister. Niet-fataal myocardinfarct, ischaemisch cerebrovasculair accident en dood door cerebrovasculair accident werden beschouwd als ernstige cerebrovasculaire incidenten. Als het ging om alle cardiovasculaire incidenten tezamen werden de methoden van chirurgische coronaire revascularisatie aan de ernstige incidenten toegevoegd. Geregistreerde covaria­belen waren leeftijd, body mass index, etniciteit, opleiding, diabetes mellitus, hypertensie, hypercholesterolemie, roken, familiair risico op cardiovasculaire ziekten en fysieke activiteit.

De incidenties van afzonderlijke, ernstige en alle cardiovasculaire incidenten tezamen waren groter bij vrouwen die parodontitis hadden bij aanvang of later hadden gekregen dan bij vrouwen die vrij waren (gebleven) van parodontitis. Vrouwen die in de loop van het onderzoek parodontitis hadden gekregen en vrouwen die bij aanvang al parodontitis hadden, hadden na correctie voor de covariabelen een risico op een ernstig cardiovasculair incident van respectievelijk 1,4 en 1,1, op een myocardinfarct van respectievelijk 1,7 en 1,3, op een ischaemisch cerebrovasculair accident van respectievelijk 1,4 en 1,1 en op 1 van de gezamenlijke cardiovasculaire incidenten van respectievelijk 1,3 en 1,2.

Nieuw ontstane parodontitis plaatste deze vrouwen meer dan parodontitis die al bij aanvang bestond, voor een verhoogd risico op het ontstaan van een cardiovasculair incident.

Bron

Yu Y-H, Chasman DI, Buring JE, Rose L, Ridker PM. Cardiovascular risks associated with incident and prevalent periodontal disease. J Clin Periodontol 2015; 42: 21-28.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 2 oktober 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 10 - oktober 2015; 551

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje