× ABONNEREN

Cariës en ontwikkelingsstoornissen in het melkgebit bij prematuren

Kindertandheelkunde

Door op 05-10-2018

Bij vroeggeboorte zijn er direct, maar ook op lange term effecten mogelijk op de algehele gezondheid en de melkdentitie van een kind.

Het doel van onderhavig onderzoek was het in kaart brengen van de mondgezondheid bij vroeggeborenen en de daaraan gerelateerde risicofactoren bij moeder en kind.

De onderzoeksgroep bestond uit 128 kinderen in de leeftijd 3-4 jaar, van wie 64 prematuur waren geboren (27 jongens). Tandheelkundig onderzoek werd gestandaardiseerd uitgevoerd, waarbij cariës werd gescoord met behulp van het Internationale Cariës Detectie Systeem (ICDAS II) en de dmft-score, gingivitis met de Periodontal Screening Index (PSI) en ontwikkelingsstoornissen in het glazuur met de Developmental Defects of Enamel (DDE) index. Via een vragenlijst en het medisch dossier werden gegevens van moeder en kind verzameld.

De cariësprevalentie was bij prematuren 50% (ICDASII > 0) en 12,5% (ICDAS II > 0) bij voldragen baby’s. De dmft-score was 1,0 ± 3,1 ten opzichte van voldragen baby’s (0,3 ± 1,0). Prematuren hadden ook een hoger cariësrisico (OR 7,0), initiële laesies (OR 6,2), DDE (OR 7,5) en gingivitis (OR 6,5). Het grootste risico vormde een ernstig laag geboortegewicht (< 1000 gr). Prematuren van wie de moeder ziek was tijdens de zwangerschap hadden een groter risico op glazuurontwikkelingsstoornissen (OR 3,9). Een hoger cariësrisico werd gevonden bij kinderen met ademhalingsproblematiek (OR 6,2) of bij moeders met een lage sociaaleconomische status.

Conclusie. Prematuur geboren baby’s hebben een groter risico op cariës, glazuurontwikkelingsstoornissen en gingivitis in het melkgebit. Ontwikkelingsstoornissen en cariës zijn onderhavig aan factoren die bij de geboorte een rol spelen. Risicofactoren zijn een laag geboortegewicht, een lage sociaaleconomische status, ziekte tijdens de zwangerschap en ademhalingsproblemen bij de baby.

(Kinder)tandartsen en ouders moeten zich bewust zijn van een grotere kans op mindere mondgezondheid bij premature kinderen. Frequent en regelmatig tandartsbezoek bij deze kwetsbare kinderen is aan te bevelen.

Bron

Schüler IM, Haberstroh S, Dawczynski K, Lehmann T, Heirich-Weltzien R. Dental caries and development defects of enamel in the primary dentition of preterm infants: case-control observational study. Caries Res 2018; 52: 22-31.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 oktober 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 10 - oktober 2018; 549-555

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje