× ABONNEREN

Cervicale externe wortelresorptie

Door op 01-02-2000
Cervicale externe wortelresorptie is een progressief resorptieproces dat plaatsvindt ter hoogte van de aangehechte gingiva van het aangedane gebitselement en is onafhankelijk van de conditie van de pulpa. Een veranderd worteloppervlak en de aanwezigheid van gevasculariseerd bindweefsel daar ter plaatse, samen met een onbekende resorptiestimulus, zijn de voorwaarden voor het ontstaan van deze vorm van wortelresorptie. In beginsel is het resorptieproces symptoomloos en wordt de diagnose röntgenologisch gesteld. De prognose van door cervicale externe wortelresorptie aangedane elementen is slecht. Door het ontbreken van klinische verschijnselen en de moeilijkheden bij het diagnosticeren in een vroeg stadium, zal het resorptieproces pas worden opgemerkt bij aanzienlijk weefselverlies. Alleen bij relatief kleine en chirurgisch goed te bereiken resorptiedefecten is er kans op behoud van het aangedane element. Het is dus van belang om bij het beoordelen van röntgenfoto´s niet alleen te kijken naar cariës en parodontopathieën, maar ook te screenen op cervicale externe wortelresorptie. Juist door het ontbreken van een duidelijke etiologie wordt aanbevolen om een volledige röntgenstatus te maken, teneinde uit te sluiten dat ook andere gebitselementen zijn aangedaan.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje