× ABONNEREN

Cholera 1

Door op 01-03-2000

Cholera is een gevreesde gastro-intestinale infectieziekte. Zij wordt veroorzaakt door de Vibrio cholerae, een bacterie die een toxine produceert dat de darmfunctie ontregelt. Het resulterende grote vocht- en mineralenverlies kan tot de dood leiden. Momenteel treedt de ziekte vooral op in derdewereldlanden met slechte sanitaire voorzieningen. Toen zulke slechte omstandigheden nog normaal waren in Europa heeft de cholera ook hier huisgehouden, vanaf haar introductie in het begin van de negentiende eeuw. Deze aflevering meldt vooral de geschiedenis van de cholera en haar invloed op de (infectieziekten)epidemiologie.

Informatie

Auteur(s) P. Bol
Rubriek Medisch
Publicatiedatum 1 maart 2000
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 107 - editie 3 - maart 2000 ; 111-112

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje