× ABONNEREN

Chronische darmontsteking verhoogt tandartsbezoek

Door op 04-03-2016

Algemene ziektenleer

Chronische inflammatoire darmziekte (vaak aangeduid met de Engelse term ‘inflammatory bowel disease’, IBD) kent 2 vormen. Bij de ziekte van Crohn kan het gehele maag-darmstelsel zijn aangetast, terwijl colitis ulcerosa zich beperkt tot de dikke darm. In een Zweeds onderzoek werd de consumptie van tandheelkundige zorg van deze 2 patiëntengroepen vergeleken met die van een controlegroep. Hiervoor werd gebruikgemaakt van gegevens van de Swedish Social Insurance Agency, waarbij ongeveer 99% van alle Zweedse mondzorgverleners is aangesloten.

Het onderzoekscohort bestond uit 3.161 mensen met de ziekte van Crohn en 2.085 mensen met colitis ulcerosa. Men was jonger dan 70 jaar, woonachtig in de regio’s Stockholm en Uppsala en leed minstens 20 jaar aan de betreffende aandoening. De geregistreerde tandheelkundige zorg aan de patiënten werd gedurende 12 maanden vergeleken met die verleend aan een controlegroep die vergelijkbaar was qua geslacht, leeftijd en geografische verspreiding.

Patiënten met de ziekte van Crohn ondergingen gemiddeld significant meer tandheelkundige verrichtingen dan controlepersonen (+ 18%). Het verschil was het grootste voor uitneembare gebitsprothesen (+ 65%), restauraties van de incisieven (+ 52%) en endodontische behandelingen (+ 46%). Klinisch onderzoek (+ 13%), röntgenonderzoek (+ 17%) en parodontale behandeling (+ 7%) waren eveneens significant verhoogd. Bij patiënten met colitis ulcerosa was de toename van het aantal tandheelkundige verrich­tingen minder groot dan bij Crohn-patiënten (+ 9%). Colitis ulcerosa-patiënten ondergingen significant vaker een klinisch onderzoek (+ 8%). Ook was het aantal restauraties van de incisieven en de cuspidaten verhoogd (+ 33%), evenals restauraties van premolaren en molaren (+ 26%).

De onderzoekers wijzen erop dat de sterke toename van cariësgerelateerde behandelingen veroorzaakt zou kunnen worden door veranderingen van het dieet bij chronische inflammatoire darmziekte, zoals een toename van het aantal eetmomenten en een verhoogde consumptie van koolhydraten. Het onderzoek kent echter enkele beperkingen. Zo waren andere leefstijlfactoren niet in onderzoek betrokken, terwijl roken het ontstaan van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa beïnvloedt. Ook is in het onderzoek, zowel bij de darmpatiënten als bij de controlepersonen, geen rekening gehouden met eventueel andere aanwezige systemische ziekten en de mogelijke effecten daarvan op de mondgezondheid.

Bron

Johannsen A, Fored MC, Håkansson J, Ekbom A, Gustafsson A. Consumption of dental treatment in patients with inflammatory bowel disease, a register study. PLoS One 2015; 10: e0134001.

Informatie

Auteur(s) H.S. Brand
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 160

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje